Roleski
& Makłowicz

Prezentują

Linia sosów premium
inspirowana kuchniami świata.

Roleski
& Makłowicz

Prezentują

Linia sosów premium
inspirowana kuchniami świata.

Roleski
& Makłowicz

Prezentują

Linia sosów premium
inspirowana kuchniami świata.

Roleski
& Makłowicz

Prezentują

Linia sosów premium
inspirowana kuchniami świata.

Roleski
& Makłowicz

Prezentują

Linia sosów premium
inspirowana kuchniami świata.

Roleski
& Makłowicz

Prezentują

Linia sosów premium
inspirowana kuchniami świata.

Roleski
& Makłowicz

Prezentują

Linia sosów premium
inspirowana kuchniami świata.

Roleski
& Makłowicz

Prezentują

Linia sosów premium
inspirowana kuchniami świata.

Dane osobowe

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie/zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tego typu danych, określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”.

W związku z tym informujemy Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych poprzez serwis Roleski oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Dlatego zanim rozpoczniesz przeglądanie stron serwisu roleskimaklowicz.pl prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i Twoje dane osobowe. są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem danych jest Firma Roleski Sp.J. z siedzibą przy ul. Spacerowej 181a w Zbylitowskiej Górze.

Twoje dane osobowe zbieramy w momencie, gdy korzystasz z serwisu roleski.pl i korzystasz z formularza do przesyłania wiadomości. Dane osobowe mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do przeglądania stron naszego serwisu www.

Gromadzone dane osobowe to imię, nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie adres do kontaktu i numer telefonu.

Dane osobowe przetwarzane są tylko po to, aby umożliwić poprawne korzystanie z serwisu roleskimaklowicz.pl oraz aby uzyskać możliwość odpowiedzi na przesyłane za pomocą znajdującego się na stronach serwisu www formularza.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane osobom ani podmiotom trzecim za wyjątkiem organów władzy i innych instytucji w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane sądom i innym organom władzy (np. organom ścigania).

Firma Roleski zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone lub też wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Firmy Roleski potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, czy jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Firma Roleski dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Firma Roleski może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

2. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Firma Roleski ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

3. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Firma Roleski wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

4. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Firmę Roleski oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

5. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Firmie Roleski może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z siedzibą Firmy Roleski listownie pod adres: ul. Spacerowa 181a, 33-113 Zbylitowska Góra lub telefonicznie pod numer tel. +48 146313500.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.